Acasă > Știri > Conţinut
Caracteristici principale ale lămpilor cu LED
Apr 24, 2017

Lămpi fluorescente la fiecare capăt al unui filament, tubul lămpii umplut cu o urmă de argon și vapori subțiri de mercur, tubul din interiorul peretelui acoperit cu pulbere fluorescentă, două-două filament între conducta de gaze pentru a emite lumină ultravioletă, astfel încât fluorescent Pulberea emit lumină vizibilă.

Lucrare cu lampă fluorescentă Caracteristici: Lampa este pornită pentru a aprinde o tensiune înaltă, luminiscența normală permisă numai să treacă un mic curent, atunci când lampa la ambele capete ale tensiunii sub sursa de alimentare.

Tuburile fluorescente sunt dotate cu un filament, peretele tubului de sticlă acoperit cu o pulbere fluorescentă subțire uniformă, tubul are un vid de vid în grade 10-3-10-4 mm Hg, umplut cu o cantitate mică de gaz inert, dar, de asemenea, injectat într-o Urme de mercur lichid. Balastul de inducție este o bobină de inductanță de bază, natura inductanței este atunci când bobina în schimbările curente, cercul on-line va provoca modificările fluxului, rezultând forța de inducție electromotoare, direcția curentului contrar direcției, împiedicând astfel Schimbarea curentă.

Legate de ştiri